GS Nguyễn Minh Thuyết: Tổng số tiền đổi mới sách giáo khoa chỉ bằng 600m đường cao tốc Bắc Nam

GS Nguyễn Minh Thuyết chia sẻ về chương trình Giáo dục phổ thông mới.
GS Nguyễn Minh Thuyết chia sẻ về chương trình Giáo dục phổ thông mới.
GS Nguyễn Minh Thuyết chia sẻ về chương trình Giáo dục phổ thông mới.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top