Đại biểu QH đề nghị làm rõ vụ Nhật Cường ảnh hưởng đến dịch vụ công thế nào

ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh phát biểu tại buổi thảo luận tổ sáng 22.5. Ảnh: Quochoi.vn
ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh phát biểu tại buổi thảo luận tổ sáng 22.5. Ảnh: Quochoi.vn
ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh phát biểu tại buổi thảo luận tổ sáng 22.5. Ảnh: Quochoi.vn
Lên top