Bí thư Hoàng Trung Hải nói về phần mềm dịch vụ công của Nhật Cường Mobile

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải. Ảnh TC.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải. Ảnh TC.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải. Ảnh TC.
Lên top