50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ:

Cựu chiến binh làm bảo tàng tri ân đồng đội

Cựu chiến binh Lâm Văn Bảng - Giám đốc Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Ảnh: T.VƯƠNG
Cựu chiến binh Lâm Văn Bảng - Giám đốc Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Ảnh: T.VƯƠNG
Cựu chiến binh Lâm Văn Bảng - Giám đốc Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Ảnh: T.VƯƠNG
Lên top