Cuba thúc đẩy việc đưa bác sĩ sang làm việc tại Việt Nam

Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đại sứ Herminio López Diaz cho quan hệ anh em Việt Nam-Cuba trong nhiệm kỳ công tác vừa qua. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đại sứ Herminio López Diaz cho quan hệ anh em Việt Nam-Cuba trong nhiệm kỳ công tác vừa qua. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đại sứ Herminio López Diaz cho quan hệ anh em Việt Nam-Cuba trong nhiệm kỳ công tác vừa qua. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Lên top