Cử tri Nguyễn Quốc Thước: Tôi mừng vì Đảng không khoan nhượng với tiêu cực

Cử tri phường Vĩnh Phúc, Ba Đình - Trung tướng Nguyễn Quốc Thước. Ảnh: XH.
Cử tri phường Vĩnh Phúc, Ba Đình - Trung tướng Nguyễn Quốc Thước. Ảnh: XH.