Cử tri bức xúc về khoảng cách đặt trạm thu phí BOT quá dày, mức phí cao

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn (Ảnh: Hải Nguyễn)
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn (Ảnh: Hải Nguyễn)