Công an tỉnh Hoà Bình có tân Phó Giám đốc

Ban Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình tặng họa, chúc mừng Đại tá Trương Quang Hải. Ảnh: Công an tỉnh Hoà Bình.
Ban Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình tặng họa, chúc mừng Đại tá Trương Quang Hải. Ảnh: Công an tỉnh Hoà Bình.
Ban Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình tặng họa, chúc mừng Đại tá Trương Quang Hải. Ảnh: Công an tỉnh Hoà Bình.
Lên top