Hải Phòng công bố hàng loạt quyết định bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo mới

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa trao Quyết định và tặng hoa cho đồng chí Đào Văn Hoàn. Ảnh: Hoàng Tùng.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa trao Quyết định và tặng hoa cho đồng chí Đào Văn Hoàn. Ảnh: Hoàng Tùng.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa trao Quyết định và tặng hoa cho đồng chí Đào Văn Hoàn. Ảnh: Hoàng Tùng.
Lên top