Phiên họp thứ 38, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội:

Có hiện tượng tham nhũng trong cơ quan phòng chống tham nhũng

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Q.H
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Q.H
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Q.H
Lên top