Phòng chống tham nhũng "không dừng, không nghỉ, không chùng xuống"

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu tại cuộc làm việc - Ảnh: VGP/Lê Sơn
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu tại cuộc làm việc - Ảnh: VGP/Lê Sơn
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu tại cuộc làm việc - Ảnh: VGP/Lê Sơn
Lên top