Chưa thu được thuế người kinh doanh trên Facebook, Google

ĐB Đặng Ngọc Nghĩa chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ảnh: QH
ĐB Đặng Ngọc Nghĩa chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ảnh: QH