Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội được sử dụng phòng làm việc rộng tối đa là 50m2

Trụ sở Ủy ban nhân dân TP Hà Nội (Ảnh: baoxaydung)
Trụ sở Ủy ban nhân dân TP Hà Nội (Ảnh: baoxaydung)
Trụ sở Ủy ban nhân dân TP Hà Nội (Ảnh: baoxaydung)