Hà Nội: Phó Chánh Văn phòng được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Ông Nguyễn Ngọc Kỳ (người thứ hai từ bên phải sang) được bổ nhiệm Giám đốc Sở TT&TT (Ảnh: Anninhthudo)
Ông Nguyễn Ngọc Kỳ (người thứ hai từ bên phải sang) được bổ nhiệm Giám đốc Sở TT&TT (Ảnh: Anninhthudo)
Ông Nguyễn Ngọc Kỳ (người thứ hai từ bên phải sang) được bổ nhiệm Giám đốc Sở TT&TT (Ảnh: Anninhthudo)
Lên top