Chủ tịch Quốc hội: Phiên chất vấn và trả lời chất vấn thành công tốt đẹp

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (Ảnh: QH)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (Ảnh: QH)