Chủ tịch Quốc hội chúc Tết Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk

Chủ tịch Quốc hội trao quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: LX
Chủ tịch Quốc hội trao quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: LX
Chủ tịch Quốc hội trao quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: LX
Lên top