Chủ tịch Nước Trần Đại Quang làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Ảnh: VietnamPlus
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Ảnh: VietnamPlus
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Ảnh: VietnamPlus