Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cam kết xử lý nghiêm sai phạm của tòa nhà 8B Lê Trực

Tòa nhà 8B Lê Trực. Ảnh: LĐO
Tòa nhà 8B Lê Trực. Ảnh: LĐO