Chủ tịch Hà Nội: Làm rõ dấu hiệu tiêu cực tại UBND phường Văn Miếu

Đoàn kiểm tra công vụ làm việc với UBND phường Văn Miếu. Ảnh: Bảo Thắng
Đoàn kiểm tra công vụ làm việc với UBND phường Văn Miếu. Ảnh: Bảo Thắng
Đoàn kiểm tra công vụ làm việc với UBND phường Văn Miếu. Ảnh: Bảo Thắng
Lên top