Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phải đuổi ngay những cán bộ hành dân

Bức ảnh người lính chào đám tang trong mưa gây xúc động mạnh. (Ảnh: Erin Hester)
Bức ảnh người lính chào đám tang trong mưa gây xúc động mạnh. (Ảnh: Erin Hester)