Việt Nam chuẩn bị tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị các Trụ cột Cộng đồng ASEAN nhân kỷ niệm 50 năm ASEAN, ngày 26.12. Ảnh: VBC
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị các Trụ cột Cộng đồng ASEAN nhân kỷ niệm 50 năm ASEAN, ngày 26.12. Ảnh: VBC
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị các Trụ cột Cộng đồng ASEAN nhân kỷ niệm 50 năm ASEAN, ngày 26.12. Ảnh: VBC
Lên top