Chọn nhân sự Đại hội XIII của Đảng: Phải thật sự khách quan, công tâm, trong sáng

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Lên top