Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước chủ trì Hội nghị cán bộ toàn quốc của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Lên top