Chính phủ sẽ bố trí vốn ổn định vùng tái định cư ở 4 tỉnh miền núi

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (Ảnh: QH)
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (Ảnh: QH)
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (Ảnh: QH)
Lên top