Đánh thuế nhà 700 triệu, những sự thật khó thuyết phục