Chất vấn các thành viên Chính phủ: Hỏi trúng vấn đề, trả lời không vòng vo né tránh

Nguyên ĐBQH Lê Văn Cuông. Ảnh: Infonet
Nguyên ĐBQH Lê Văn Cuông. Ảnh: Infonet
Nguyên ĐBQH Lê Văn Cuông. Ảnh: Infonet
Lên top