Cần hơn nữa những tấm lòng thơm thảo trên đất Sài Gòn

Hàng tuần, Diệu Hiền vẫn đi từng con đường để phát cơm cho những người vô gia cư,  những người chăm bệnh. Ảnh: Trường Sơn
Hàng tuần, Diệu Hiền vẫn đi từng con đường để phát cơm cho những người vô gia cư, những người chăm bệnh. Ảnh: Trường Sơn
Hàng tuần, Diệu Hiền vẫn đi từng con đường để phát cơm cho những người vô gia cư, những người chăm bệnh. Ảnh: Trường Sơn
Lên top