Cần công khai danh tính cán bộ vi phạm về kê khai tài sản

Ông Vũ Quốc Hùng - nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKTTƯ. Ảnh: Hải nguyễn
Ông Vũ Quốc Hùng - nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKTTƯ. Ảnh: Hải nguyễn
Ông Vũ Quốc Hùng - nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKTTƯ. Ảnh: Hải nguyễn