THỐNG ĐỐC NHNN LÊ MINH HƯNG:

Cam kết bảo đảm quyền lợi người gửi tiền

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng. Ảnh: HẢI NGUYỄN