Bỏ “giấy phép con” hành công chức, viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức đang khổ sở vì các quy định phải có các chứng chỉ về ngoại ngữ, tin học... không mang tính thực tế (ảnh minh họa). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Cán bộ, công chức, viên chức đang khổ sở vì các quy định phải có các chứng chỉ về ngoại ngữ, tin học... không mang tính thực tế (ảnh minh họa). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Cán bộ, công chức, viên chức đang khổ sở vì các quy định phải có các chứng chỉ về ngoại ngữ, tin học... không mang tính thực tế (ảnh minh họa). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top