Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Tôi sẽ làm bản tự kiểm điểm gửi Thủ tướng

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh quochoi.vn.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh quochoi.vn.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh quochoi.vn.
Lên top