Bộ đội Biên phòng trên tuyến đầu chống dịch

Tại chốt kiểm tra bản Rằn, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, người dân ra vào đều phải xuất trình căn cước công dân.
Tại chốt kiểm tra bản Rằn, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, người dân ra vào đều phải xuất trình căn cước công dân.
Tại chốt kiểm tra bản Rằn, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, người dân ra vào đều phải xuất trình căn cước công dân.
Lên top