Bí thư Hà Nội: Kết quả phiếu tín nhiệm để nhắc cán bộ có khuyết điểm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại kỳ họp. Ảnh Trần Vương
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại kỳ họp. Ảnh Trần Vương
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại kỳ họp. Ảnh Trần Vương
Lên top