Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm 36 chức danh: Phải lắng nghe ý kiến cử tri

Lên top