Ngày đầu tiên kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội bàn những gì?

Quang cảnh kỳ họp thứ 7 HDND thành phố Hà Nội. Ảnh Trần Vương
Quang cảnh kỳ họp thứ 7 HDND thành phố Hà Nội. Ảnh Trần Vương
Quang cảnh kỳ họp thứ 7 HDND thành phố Hà Nội. Ảnh Trần Vương
Lên top