Bế mạc phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc phiên họp thứ 22 của Ủy Ban Thường vụ Quốc Hội. Ảnh QH
Bế mạc phiên họp thứ 22 của Ủy Ban Thường vụ Quốc Hội. Ảnh QH
Bế mạc phiên họp thứ 22 của Ủy Ban Thường vụ Quốc Hội. Ảnh QH