Hôm nay (19.3) hai bộ trưởng sẽ đăng đàn thí điểm việc “chất vấn và trả lời chất vấn ngay”

Toàn cảnh phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: QH)
Toàn cảnh phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: QH)
Toàn cảnh phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: QH)