Bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn nhiệm kỳ mới

Các đại biểu tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ảnh: Bảo Anh
Các đại biểu tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ảnh: Bảo Anh