Bão số 4: Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu sơ tán các hộ dân vùng nguy hiểm ngay trong đêm

Lên top