Tổng cục Thủy lợi kiểm tra trước bão tại Nghệ An: Tình trạng an toàn hồ đập thật sự đáng lo ngại

Hồ Vực Mấu Nghệ An
Hồ Vực Mấu Nghệ An
Hồ Vực Mấu Nghệ An

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM