Tổng cục Thủy lợi kiểm tra trước bão tại Nghệ An: Tình trạng an toàn hồ đập thật sự đáng lo ngại

Hồ Vực Mấu Nghệ An
Hồ Vực Mấu Nghệ An