ASEAN thảo luận sâu rộng, ghi nhận quan ngại về các sự cố trên Biển Đông

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 (AMM-52) diễn ra hôm 31.7 tại Bangkok, Thái Lan. Thái Lan hiện đang đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN 2019. Ảnh: asean2019.go.th.
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 (AMM-52) diễn ra hôm 31.7 tại Bangkok, Thái Lan. Thái Lan hiện đang đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN 2019. Ảnh: asean2019.go.th.
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 (AMM-52) diễn ra hôm 31.7 tại Bangkok, Thái Lan. Thái Lan hiện đang đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN 2019. Ảnh: asean2019.go.th.
Lên top