Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng:

“An Giang cần khai thác mạnh mẽ lợi thế so sánh của Tỉnh”

Lục Tùng (lược ghi) |

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc vào ngày 24.9 tại TP. Long Xuyên, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị có phát biểu chỉ đạo Đại hội. Trong đó, đồng chí bày tỏ khát vọng về một An Giang phát triển giàu mạnh trong tương lai. Báo Lao Động xin lược ghi bài phát biểu của đồng chí.

5 năm qua, trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, nhân dân An Giang với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn đã đạt được nhiều thành quả quan trọng và khá toàn diện.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại Đại hội, Ảnh: Lục Tùng
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại Đại hội, Ảnh: Lục Tùng

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế cần tập trung khắc phục. Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu phát huy dân chủ, nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân tập trung thảo luận, phân tích rõ những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân để xác định những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp khắc phục khả thi, phù hợp với điều kiện của Tỉnh, quyết tâm đưa An Giang phát triển nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ tới đã được đề cập khá đầy đủ trong Báo cáo chính trị. Tôi xin nêu một số nội dung có tính chất gợi mở để Đại hội cùng thảo luận sâu sắc hơn.

Đồng chí Võ Văn Thưởng. Ảnh: Lục Tùng
Đồng chí Võ Văn Thưởng. Ảnh: Lục Tùng

Thứ nhất, An Giang là tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế, cơ hội để phát triển, là địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long. Với mục tiêu đã đặt ra, trên cơ sở phân tích những cơ hội, thách thức, đánh giá đúng điều kiện cụ thể của địa phương trong tổng thể định hướng phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, An Giang cần khai thác mạnh mẽ lợi thế so sánh của Tỉnh, xác định rõ ngành, lĩnh vực trọng tâm để tăng cường hợp tác, liên kết phát triển với các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long, với thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác trong cả nước; triển khai Đề án liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên trên cơ sở phát huy thế mạnh đặc thù của mỗi địa phương để cùng phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân tặng hoa cho Trưởng Ban Tuyên giáo Võ Văn Thưởng. Ảnh: Lục Tùng
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân tặng hoa cho Trưởng Ban Tuyên giáo Võ Văn Thưởng. Ảnh: Lục Tùng

Thứ hai, An Giang cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tập trung phát triển nông nghiệp, thủy sản ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ, an toàn sinh học và an toàn thực phẩm, có chất lượng và hiệu quả cao, phục vụ cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Khuyến khích phát triển các loại hình trang trại, kinh tế hợp tác, tổ hợp nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ công nghệ cao, hình thành các vùng chuyên canh quy mô lớn, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên các nhóm nông sản chủ lực của Tỉnh, như lúa, cá, cây ăn quả, chăn nuôi.

Quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp, các địa phương xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản chủ lực của Tỉnh, tập trung sản xuất các sản phẩm chủ lực của Tỉnh về nông nghiệp, đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Tăng cường năng lực dự báo, xúc tiến và tìm kiếm thị trường tiêu thụ, giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông sản, xây dựng chiến lược thị trường cho các sản phẩm nông sản chủ lực; chủ động tham gia chuỗi liên kết quốc tế, khu vực, trong nước để mở rộng thị trường.

Thực hiện có hiệu quả Kết luận số 54-KL/TW của Bộ Chính trị về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2025. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng đô thị văn minh.

Là địa phương có nhiều di tích văn hóa, lịch sử, cảnh quan phong phú, An Giang cần tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tăng cường xúc tiến, mời gọi đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng du dịch, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, những hoạt động văn hóa, giải trí… nhằm phục vụ và giữ chân du khách; chú trọng phát triển các loại hình du lịch gắn với đặc trưng văn hóa truyền thống vùng, miền. Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh địa phương và con người An Giang với nhiều hình thức phù hợp; tăng cường liên kết vùng, hợp tác trong và ngoài nước nhằm khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh du lịch của Tỉnh.

Thứ ba, An Giang là tỉnh có dân số đông nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long và là tỉnh đông dân thứ 8 trong cả nước, do đó, Tỉnh phải quan tâm thực hiện tốt mục tiêu phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Đổi mới cơ chế phân bổ và đa dạng hóa các nguồn lực thực hiện chính sách xã hội phù hợp với nhu cầu, lợi ích của các tầng lớp dân cư, nhóm xã hội, bảo đảm bình đẳng về cơ hội phát triển. Tổ chức thực hiện tốt các cơ chế, chính sách giảm nghèo bền vững theo chuẩn đa chiều; quan tâm giải quyết nhà ở xã hội, nhất là đối với công nhân và người có thu nhập thấp ở đô thị; hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Đồng chí Võ Văn Thưởng trao đổi với các đại biểu dự Đại hội trong giờ giải lao. Ảnh: Lục Tùng
Đồng chí Võ Văn Thưởng trao đổi với các đại biểu dự Đại hội trong giờ giải lao. Ảnh: Lục Tùng

Thứ tư, An Giang là một trong những tỉnh trọng điểm về quốc phòng - an ninh của khu vực Tây Nam Bộ, vì vậy cần tăng cường lãnh đạo củng cố quốc phòng, an ninh, kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác đối ngoại, thực hiện tốt chương trình hợp tác với các tỉnh biên giới Cam-pu-chia; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thứ năm, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tiếp tục thực hiện thường xuyên, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, với các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII). Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, ý thức trách nhiệm và hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Phát huy dân chủ, vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, của báo chí và của cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận, nhất là dân vận của các cơ quan nhà nước; củng cố, tăng cường khối đoàn kết toàn dân, mối quan hệ gắn bó, máu thịt giữa Đảng với nhân dân; tập hợp cổ vũ các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, của Tỉnh.

Để An Giang thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, Tôi đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương tiếp tục nghiên cứu, đề xuất Trung ương ban hành cơ chế, chính sách, hỗ trợ nguồn lực, cũng như thường xuyên tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để An Giang phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Với truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và đổi mới, tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh An Giang sẽ đạt được những bước tiến mới mạnh mẽ, xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững, góp phần quan trọng và tích cực vào sự phát triển chung của cả nước.

Lục Tùng (lược ghi)
TIN LIÊN QUAN

349 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang

Lục Tùng |

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội có 349 đại biểu tham dự.

An Giang: 350 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Lục Tùng |

Với phương châm “Dân chủ - Đoàn kết – Khát vọng – Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ chính thức khai mạc vào chiều ngày 23.9 tại Hội trường tỉnh An Giang (TP. Long Xuyên).

Triển khai 2 công trình chào mừng Đại hội Đảng

Lục Tùng |

Tổ chức Công đoàn có 2 công trình chào mừng sự kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhan sắc đời thường của Ngọc Châu - Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

Huyền Chi |

Nguyễn Thị Ngọc Châu là người đẹp đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2022. Người mẫu sinh năm 1994 theo đuổi phong cách trẻ trung, năng động ngoài đời.

Máy bay bị bong lốp khi bay từ Liên Khương về Nội Bài

Minh Hạnh |

Chuyến bay QH1422 của Bamboo Airways cất cánh từ sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) trên hành trình đến Nội Bài (Hà Nội) đã bị bong lốp. Ngay sau khi phát hiện các mảnh lốp trên đường băng, sân bay Liên Khương đã gọi cho Nội Bài để sẵn sàng phương án đón máy bay hạ cánh.

Xe quá tải, cơi nới "không có cửa” đi vào đường cao tốc

Việt Dũng |

Đại tá Vũ Quang Thái - Trưởng phòng Hướng dẫn Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ Cục Cảnh sát giao thông khẳng định điều trên, thể hiện quyết tâm sẽ thực hiện quyết liệt việc kiểm soát trọng tải và cưỡng chế cắt thành thùng cơi nới của xe vi phạm trên các tuyến cao tốc.

HLV Nguyễn Văn Sỹ: "Vắng Quang Hải, Hà Nội vẫn mạnh nhất V.League"

Hoài Thu |

Huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ cho rằng thiếu vắng Quang Hải thì câu lạc bộ Hà Nội vẫn mạnh nhất V.League.

Bắc Kinh mở cửa trường học, Thượng Hải tuyên bố chiến thắng COVID-19

Như Tâm |

Hai thành phố Bắc Kinh và Thượng Hải của Trung Quốc đang dần nới lỏng các biện pháp ứng phó COVID-19.

349 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang

Lục Tùng |

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội có 349 đại biểu tham dự.

An Giang: 350 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Lục Tùng |

Với phương châm “Dân chủ - Đoàn kết – Khát vọng – Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ chính thức khai mạc vào chiều ngày 23.9 tại Hội trường tỉnh An Giang (TP. Long Xuyên).

Triển khai 2 công trình chào mừng Đại hội Đảng

Lục Tùng |

Tổ chức Công đoàn có 2 công trình chào mừng sự kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.