Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng:

“An Giang cần khai thác mạnh mẽ lợi thế so sánh của Tỉnh”

Lên top