Năm cuối cùng ĐSQ Nhật Bản kỷ niệm ngày sinh Nhật hoàng Akihito

Từ trái qua phải: Đại sứ Nhật Bản Umeda Kunio, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Phan Văn Giang tại lễ kỷ niệm ngày sinh Nhật hoàng. Ảnh: V.A
Từ trái qua phải: Đại sứ Nhật Bản Umeda Kunio, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Phan Văn Giang tại lễ kỷ niệm ngày sinh Nhật hoàng. Ảnh: V.A
Từ trái qua phải: Đại sứ Nhật Bản Umeda Kunio, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Phan Văn Giang tại lễ kỷ niệm ngày sinh Nhật hoàng. Ảnh: V.A
Lên top