Tỷ lệ tồn kho ngành đồ uống dần tăng cao

Tại Tọa đàm về thị trường đồ uống Việt Nam, nhiều ý kiến cho rằng ngành hàng này thường xuyên đối mặt với hàng nhập lậu và tỷ lệ tồn kho năm 2017 đang khá cao.
Tại Tọa đàm về thị trường đồ uống Việt Nam, nhiều ý kiến cho rằng ngành hàng này thường xuyên đối mặt với hàng nhập lậu và tỷ lệ tồn kho năm 2017 đang khá cao.
Tại Tọa đàm về thị trường đồ uống Việt Nam, nhiều ý kiến cho rằng ngành hàng này thường xuyên đối mặt với hàng nhập lậu và tỷ lệ tồn kho năm 2017 đang khá cao.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top