Trung Quốc tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Cốc Nam, Lạng Sơn

Lên top