Công ty TNHH MTV Supe Lân Apromaco Lào Cai bị xử phạt 100 triệu đồng

Công ty TNHH MTV Supe Lân Apromaco Lào Cai bị xử phạt hành chính 100 triệu đồng vì gây ô nhiễm. Ảnh: ĐVCC
Công ty TNHH MTV Supe Lân Apromaco Lào Cai bị xử phạt hành chính 100 triệu đồng vì gây ô nhiễm. Ảnh: ĐVCC
Công ty TNHH MTV Supe Lân Apromaco Lào Cai bị xử phạt hành chính 100 triệu đồng vì gây ô nhiễm. Ảnh: ĐVCC
Lên top