Xuất nhập khẩu qua Quảng Ninh: Kim ngạch giảm nhưng thu ngân sách tăng mạnh

Xe của hai nước Việt Nam và Trung Quốc đợi làm thủ tục thông quan tại lối mở cầu phao Km3+4, cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh). Ảnh: Nguyễn Hùng
Xe của hai nước Việt Nam và Trung Quốc đợi làm thủ tục thông quan tại lối mở cầu phao Km3+4, cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh). Ảnh: Nguyễn Hùng
Xe của hai nước Việt Nam và Trung Quốc đợi làm thủ tục thông quan tại lối mở cầu phao Km3+4, cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh). Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top