Mực nước hồ thủy điện Hòa Bình gần với mực nước chết: "30 năm chưa từng có"

Lên top