Thủy điện Sông Ba Hạ bắt đầu xả nước trong đêm 2.11

Lên top