Hàng loạt hồ chứa, hồ thủy điện xả nước điều tiết

Kiểm tra vận hành xả nước tại Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ - Ảnh: Ngô Xuân/Báo Phú Yên
Kiểm tra vận hành xả nước tại Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ - Ảnh: Ngô Xuân/Báo Phú Yên
Kiểm tra vận hành xả nước tại Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ - Ảnh: Ngô Xuân/Báo Phú Yên
Lên top